MR

Medezeggenschapsraad (MR)

Zoals elke school in Nederland heeft ook onze school een medezeggenschapsraad, kortweg een MR. Ouders en leerkrachten hebben via de MR inspraak in het reilen en zeilen van de school. Er zijn wettelijke afspraken gemaakt over de manier waarop de MR inspraak kan uitoefenen, vastgelegd in de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen).

Ondanks die afspraken hangt het natuurlijk van de leden af of zij de mogelijkheden, die de wet biedt, optimaal gebruiken. Op deze pagina geven wij u enig inzicht in de werkwijze en samenstelling van de MR op basisschool Tangram.

Wat doet de MR?

Het doel van de MR is een positieve bijdrage te leveren aan het functioneren van de school.
  • Plannen en regelingen van de schooldirectie en het schoolbestuur (kom Leren) worden kritisch bekeken en eventuele bezwaren geuit.
  • De MR kan gevraagd en ongevraagd advies spreken, voorstellen doen of adviezen geven over alle zaken die de school en de kinderen aangaan.
  • De MR heeft istemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid over diverse besluiten, die de directie en het schoolbestuur wil nemen.
    Voorbeelden waarvoor instemming van de MR nodig is:
    Verandering/wijziging van de onderwijskundige doelstelling van de school, van het schoolplan, het zorgplan of de schoolgids.

Leden MR

De MR van basisschool Tangram bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij worden gekozen voor een termijn van twee of drie jaar. Alle ouders kunnen zich als MR lid verkiesbaar stellen. Nieuwe vacatures worden via Social Schools bekendgemaakt.

Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer zeven maal per schooljaar. De directie is hierbij gedeeltelijk aanwezig. De vergadering is openbaar; u bent van harte welkom als toehoorder. De vergaderdata en de notulen van de vergadering zijn op deze pagina te vinden. De MR en de oudervereniging zorgen voor onderlinge afstemming.

Informatie

Het is voor de MR van belang dat ouders en personeelsleden hun mening laten horen. Heeft u een vraag, een idee of wilt u uw mening geven over het beleid? Neem dan contact met ons op of spreek ons aan op het schoolplein.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Basisschool Tangram is onderdeel van stichting kom Leren. De stichting telt 20 scholen, heeft ongeveer 325 personeelsleden en biedt onderwijs aan 3700 leerlingen.

Zoals elke stichting met verschillende scholen heeft stichting kom Leren een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behandelt de gemeenschappelijke zaken van de stichting. De GMR heeft in deze gemeenschappelijke zaken instemmings- of adviesbevoegdheid.
Onderwerpen, die behandeld worden door de GMR zijn onder andere: Meerjarig financieel beleid, veiligheids-, gezondheid- en welzijnsbeleid, beleidsvoornemens op onderwijskundig gebied en bovenschools beleid voor aanstelling/benoeming. De GMR bestaat uit 7 ouderleden en 7 personeelsleden, die door de MR-en van de individuele scholen worden gekozen.Kramsvogel 42 b
6245 RE Eijsden
T 043-4094729
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schooltijden groep 1 t/m 4:
Ma, di en do
8.30-12.00 / 13.00-15.00
Wo 8.30-12.30 / Vrij 8.30-12.00

Schooltijden groep 5 t/m 8:
Ma, di, do en vrij
8.30-12.00 / 13.00-15.00
Wo 8.30-12.30 uur