Het laatste nieuws

Update 24 februari 2022

Vanaf 7 maart gaat de school weer open. Een flink aantal maatregelen vervallen, maar niet alles is gelijk weer zoals vanouds. Een overzicht:

  • Ouders mogen de school weer binnen komen, maar niet allemaal tegelijk.
  • Kleuters mogen 's morgens door 1 ouder naar binnen worden gebracht. De kleuters worden om 14.30u door leerkracht mee naar buiten genomen waar ouders op het plein wachten.

  •  

    De kinderen van groep 3 en 4 mogen door 1 ouder op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend naar de klas worden gebracht. De overige ochtenden komen de kinderen zelfstandig naar binnen. Leerkrachten brengen kinderen 14.30u naar buiten. 

  • Iedereen hoeft nog maar 5 dagen in quarantaine vanaf de eerste klachten als je positief getest bent.
  • Vanaf half maart gaan we weer beginnen met de weeksluitingen. De data zoals ze momenteel op de kalender staan zijn niet correct, er wordt een nieuwe indeling gemaakt. Zodra duidelijk is welke groep wanneer op de planken staat zullen we dat natuurlijk melden. 

Vanaf  24 maart weer inloopochtenden

Er zijn weer inloopochtenden gepland. Op 24/3, 11/4, 12/5, 31/5 en 30/6 ben je van harte welkom om de school in actie te zien en kennis te maken met Tangram.Je wordt dan rondgeleid door twee leerlingen van groep 8, samen met iemand van het MT. We plannen deze rondleidingen altijd van 09.00 tot 10.00 uur omdat er júíst dan veel te zien is!

Daarom nodigen we je uit om een afspraak te maken via c punt houwen apestaart kom-leren punt nl

Er zijn helaas geen plekken meer voor kinderen die geboren zijn in het jaar 2018. Het maximum aantal aanmeldingen van 55 is bereikt.

 

Schoolgids

Schoolgids Tangram 2021 2022.pdf

 

Continurooster

In het nieuwe schooljaar gaan we een continurooster hanteren. Dat wil zeggen dat alle kinderen tot 14.30 naar school gaan en tussen de middag op school blijven. Het overblijven zal dus een andere vorm krijgen.Op woensdagmiddag zijn de kinderen om 12.30 uur vrij en de groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdag vanaf 12.00 uur vrij. 

 

Brengen en halen, drukte in de gangen

Bij het brengen en halen van de kinderen kan het erg druk zijn in de gangen. Vandaar dat we het dit schooljaar iets anders regelen.

 

De groepen 1-2B en 1-2D komen naar binnen in de ‘oude vleugel’ (bij de bieb/zuidzijde). De groepen 1-2C, en 1-2 E en 1-2 A, komen aan de andere kant naar binnen (de voormalige 'Cramignonkant'/noordzijde)

De groepen 3 zitten beneden en maken ook gebruik van de ingang in de 'oude vleugel'.

Voor de kleutergroepen gaat gelden dat jullie de kinderen ’s morgens naar de klas kunnen brengen en dat de leerkrachten 14.30u met de kinderen naar buiten komen.

Voor de groepen 3-4 geldt dat kinderen de eerste twee weken gebracht kunnen worden en leerkrachten aan het eind van de dag ook mee naar buiten komen. Het brengen naar de klas gaan we na twee weken terugbrengen tot 2 a 3 keer per week. 

In de hogere groepen is dit allemaal niet meer van toepassing omdat kinderen niet meer gebracht hoeven te worden… ouders zijn daar altijd welkom om een kijkje in de klas te komen nemen voor of na schooltijd.

 

Vakanties en vrije dagen 2021 - 2022

Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021
Studiedag 10 november 2021
Studiedag 17 december 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Studiedag 21 februari 2022
Carnavalsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Paasmaandag 18 april 2022
Studiedag 19 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 & 27 mei 2022
Pinstermaandag 6 juni 2022
Bronk 20 t/m 22 juni 2022
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren