Het laatste nieuws

Update 11 januari 2022

Vanaf 10 januari zijn de scholen weer open en zijn de kinderen weer welkom op school! 

Daarbij hanteren we echter wel de richtlijnen zoals die ook in de november en december golden.

 • Ouders/verzorgers mogen  niet naar binnen.
 • Kinderen van groep 3 t/m 8 komen alleen naar binnen, de kleuters worden buiten op het plein opgevangen door de groepsleerkracht.
  Na schooltijd worden de kleuters door de groepsleerkracht naar buiten gebracht, de oudere kinderen komen alleen naar buiten.
 • Oudergesprekken vinden zoveel mogelijk digitaal plaats. 
 • Bezoekers dragen binnen een mondmasker.
 • Kinderen vanaf groep 6 dragen een mondmasker op de gang.
 • Kinderen vanaf groep 6 krijgen wekelijks twee zelftests mee naar huis.
 • Bij verkoudsheids- of Covid-gerelateerde klachten blijven kinderen thuis. Voor verdere specifieke richtlijnen  check de site van de rijksoverheid of het RIVM.
 • Weeksluitingen gaan voorlopig niet door.
 • Er zijn helaas geen plekken meer voor kinderen die geboren zijn in het jaar 2018. Het maximum aantal aanmeldingen van 55 is bereikt.

Zodra versoepelingen mogelijk zijn zullen we dat op deze plek natuurlijk zo snel mogelijk laten weten!

 

Geen inloopochtenden en informatieavond

In verband met de richtlijnen omtrent Covid zijn we helaas genoodzaakt de inloopochtenden en informatieavond dit schooljaar te annuleren.

We willen ouders natuurlijk graag vertellen over Tangram en onze school laten zien. Daarom nodigen we je uit om een afspraak te maken via c punt houwen apestaart kom-leren punt nl. Je wordt dan rondgeleid door twee leerlingen van groep 8, samen met iemand van het MT. 

We plannen deze rondleidingen altijd van 09.00 tot 10.00 uur omdat er júíst dan veel te zien is!

 

Versoepelingen TIJDELIJK NIET GELDIG

Vanaf 25 september zijn versoepelingen op het gebied van corona-maatregelen ingegaan. Dat betekent dat je geen mondkapje meer hoeft te dragen als je je kind komt brengen.

Bij klachten kom je natuurlijk niet naar binnen.

Aan ouders die op school komen helpen en die niet gevaccineerd zijn vragen we of ze van tevoren een zelftest willen doen. We gaan dit niet controleren of checken, kwestie van vertrouwen!

 

 

Weeksluitingen TIJDELIJK NIET GELDIG

Begin oktober starten we weer met de weeksluitingen. In de kalender op SchouderCom staat aangegeven welke groep wanneer op het podium staat. (let op, deze data zijn onlangs aangepast)

Ouders van de groepen die optreden zijn in ieder geval weer welkom. Vanzelfsprekend gaan we ervan uit dat ouders niet komen als ze corona gerelateerde klachten hebben.

Aan ouders die niet gevaccineerd zijn vragen we of ze van tevoren een zelftest willen doen.

Ook hier geldt: we gaan dit niet controleren of checken, kwestie van vertrouwen!

Aangezien we in de theaterzaal geen afstand kunnen houden, vragen we ouders ook om een mondkapje te dragen.

 

Schoolgids

Schoolgids Tangram 2021 2022.pdf

 

Continurooster

In het nieuwe schooljaar gaan we een continurooster hanteren. Dat wil zeggen dat alle kinderen tot 14.30 naar school gaan en tussen de middag op school blijven. Het overblijven zal dus een andere vorm krijgen.Op woensdagmiddag zijn de kinderen om 12.30 uur vrij en de groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdag vanaf 12.00 uur vrij. 

 

Brengen en halen, drukte in de gangen

Bij het brengen en halen van de kinderen kan het erg druk zijn in de gangen. Vandaar dat we het dit schooljaar iets anders regelen.

 

De groepen 1-2B en 1-2D komen naar binnen in de ‘oude vleugel’ (bij de bieb/zuidzijde). De groepen 1-2C, en 1-2 E en 1-2 A, komen aan de andere kant naar binnen (de voormalige 'Cramignonkant'/noordzijde)

De groepen 3 zitten beneden en maken ook gebruik van de ingang in de 'oude vleugel'.

Voor de kleutergroepen gaat gelden dat jullie de kinderen ’s morgens naar de klas kunnen brengen en dat de leerkrachten 14.30u met de kinderen naar buiten komen.

Voor de groepen 3-4 geldt dat kinderen de eerste twee weken gebracht kunnen worden en leerkrachten aan het eind van de dag ook mee naar buiten komen. Het brengen naar de klas gaan we na twee weken terugbrengen tot 2 a 3 keer per week. 

In de hogere groepen is dit allemaal niet meer van toepassing omdat kinderen niet meer gebracht hoeven te worden… ouders zijn daar altijd welkom om een kijkje in de klas te komen nemen voor of na schooltijd.

 

Vakanties en vrije dagen 2021 - 2022

Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021
Studiedag 10 november 2021
Studiedag 17 december 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Studiedag 21 februari 2022
Carnavalsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Paasmaandag 18 april 2022
Studiedag 19 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 & 27 mei 2022
Pinstermaandag 6 juni 2022
Bronk 20 t/m 22 juni 2022
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren