Het laatste nieuws

In verband met richtlijnen van het RIVM en de stichting kom Leren zijn dit jaar schooljaar een aantal dingen aangepast. Als deze gedurende het schooljaar veranderen laten we dat natuurlijk zo snel mogelijk weten.

 

Lestijden

Er wordt een continurooster gehanteerd.

Er is alle dagen school, van 08.30 tot 14.10 uur.

Op vrijdag zijn de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur uit.

Alle kinderen blijven over en gaan tussen de middag niet naar huis. Er is op dit moment dus geen sprake van een aparte TussenSchoolse Opvang (TSO oftewel overblijven).

 

Ouders in de school

Ouders mogen vooralsnog niet het schoolplein en het gebouw betreden.

In specifieke situaties kan hiervan worden afgeweken en krijgt een ouder toestemming. In dat geval dient een "gezondheidsverklaring" te worden ingevuld, deze wordt maximaal 10 dagen bewaard.

 

Halen en brengen

Kinderen van groepen 1 t/m 4 kunnen vanaf 08.15 uur door ouders tot de poort worden gebracht en lopen zelfstandig het plein op. Daar kunnen ze verzamelen bij de eigen leerkracht.

Om 14.10 uur lopen de leerkrachten met de kinderen mee naar buiten en kunnen ouders de kinderen ophalen bij de poort.

 

Kinderen van de groepe 5 t/m 8 kunnen vanaf 08.15 uur zelfstandig naar binnen komen en gaan om 14.10 uur zelfstandig naar buiten. Op beide momenten is er geen toezicht van de leerkracht (deze is dan in de groep).

 

Weeksluitingen

Ouders en belangstellenden mogen niet aanwezig zijn bij weeksluitingen. 

De weeksluiting van de presenterende groep wordt opgenomen en via de ouderportaal van SchouderCom met de ouders van de desbetreffende groep gedeeld. In verband met de privacy (AVG) is het niet toegestaan de beelden live te streamen of delen.

 

Inloopochtenden

In verband met maatregelen rondom corona kunnen we maar een beperkt aantal ouders voor rondleidingen ontvangen en zijn de inloopochtenden komen te vervallen. 

 

Indien je graag een kijkje komt nemen als de school in bedrijf is, kun je een afspraak maken met Christel Houwen (de directeur) Stuur haar een mail om een afspraak te maken c punt houwen apestaart kom-leren punt nl 

 

Vooralsnog staat op 08-02-2021 een informatieavond gepland. Of deze avond doorgaat en in welke vorm is op dit moment nog niet duidelijk. 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren