Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is voor iedereen die betrokken is bij de school het eerste aanspreekpunt met betrekking tot klachten over de schoolsituatie. Bijvoorbeeld over pedagogisch klimaat, begeleiding van leerlingen, toepassing van een strafmaatregel, (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, een medewerker die zijn handen niet thuis kan houden, enzovoorts.

 

Bij de behandeling van een klacht zet de contactpersoon een vaste procedure in werking. De vertrouwenspersoon controleert en bewaakt of een klacht volgens de procedure juist wordt behandeld en kan bemiddelen tussen de ouder en de school.

 

In onze school is Jelle Coops de vertrouwenspersoon.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren