Leerlingen

Leerlingenraad

Inspraak is van grote waarde als het gaat om je eigen steentje bij te kunnen dragen aan de samenleving waar je zelf deel van uit maakt. Je doet er toe als er naar je geluisterd wordt. Daarom werken we met een leerlingenraad. Deze wordt gevormd door twee afgevaardigden van iedere groep vanaf groep 6.

In een klassenvergadering worden de punten van de leerlingenraad voorbereid. Kinderen kunnen zelf punten aandragen, maar kunnen ook om advies of informatie worden gevraagd door het team.

De leerlingenraad vergadert om de zes weken met de directeur.