Verlof

Leerplicht, verlof en verzuim

Een kind mag naar de basisschool als het vier jaar is. Wij gaan ervan uit dat kinderen dan volledig naar school komen. We begrijpen dat het voor sommige kinderen een grote stap is. In overleg met de groepsleerkracht kan hiervan dan ook worden afgeweken.

Vanaf de eerste dag van de maand dat het kind het kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dan dient het volledig naar school te komen.

De leerplicht geeft duidelijke regels voor het verlenen van verlof buiten de reguliere vakanties.

Verlof dient altijd schriftelijk en tenminste twee weken van te voren bij de directie te worden aangevraagd.

Klik hier om het verlofformulier te downloaden.

Verlof wordt alleen verleend:

  • Bij verhuizing van het gezin.
  • Als de aard van de werkzaamheden van één van de ouders of verzorgers het onmogelijk maakt om in de schoolvakanties op vakantie te gaan.
  • In geval van familieaangelegenheden zoals bruiloften, begrafenissen.

Je krijgt altijd antwoord na het indienen van een verlofaanvraag. Indien je het hiermee niet eens bent kan je in beroep gaan. De directie is wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.