Schooltijden

Inloop

Om 8.15 uur gaat de deur open en mogen kinderen en ouders de school in. De leerkracht is dan in of bij de klas. We starten om 8.30 uur. Omdat we graag op tijd willen beginnen en gaan ervan uit dat iedereen op tijd is. Te laat komen is storend en voor het kind zelf vaak vervelend.

Op dinsdag en donderdag mogen de ouders van groep 3 t/m 8 wel mee naar binnen, maar niet mee de klas in. Deze dagen willen we graag dat de kinderen starten met zelfstandig werken en vanuit een stuk rust. De andere dagen zijn ouders wel welkom in de klas

Als de school uit gaat worden de kleutergroepen naar buiten gebracht door de leerkrachten. De overige kinderen komen zelfstandig naar buiten.
We verwachten van ouders dat ze buiten het hek wachten, dus niet op het plein. Als je daarna even met je kind naar binnen wilt om iets te bekijken of de leerkracht spreken dat is prima!

Voor en na schooltijd is er geen toezicht op het plein of op kinderen die buiten staan te wachten. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van ouders.

Als de kinderen van groep 1/2 worden opgehaald door anderen of zelfstandig naar huis mogen willen we dat graag weten. Dit om vervelende misverstanden te voorkomen.

Lestijden

maandag 08.30 - 14.30 uur
dinsdag 08.30 - 14.30 uur
woensdag 08.30 - 12.30 uur
donderdag 08.30 - 14.30 uur
vrijdag
08.30 - 12.00 uur groep 1 t/m 3

08.30 - 14.30 uur groep 4 t/m 8

Pauze

Van 10.15 uur tot 10.30 uur is de pauze en spelen de kinderen van groep 3 t/m 8 buiten, onder toezicht van leerkrachten. Het buitenspelen van de groepen 1/2 is volgens eigen rooster. We maken samen met de Cramignon gebruik van de speelplaats en het veld, maar de speeltijden zijn gescheiden.

Voorafgaand aan de pauze is het tijd voor het tien-uurtje. Dit kan bestaan uit fruit, groente, een boterham of een “gezonde koek” en iets te drinken. Snoep en chocola zijn niet toegestaan.

Rond 12.00 uur is de tweede pauze. Meer informatie is te lezen onder het kopje overblijven.

Om de afvalberg te beperken wordt het tien-uurtje en de lunch meegenomen in een beker en trommel. Deze worden aan het begin van de dag in de klas geplaatst en aan het eind van de dag weer mee naar huis genomen.

Vakanties en vrije dagen

Op de website staat een kalender / agenda. De data staan tevens in Parro. Deze digitale kalender is te transporteren naar je eigen digitale agenda.