Ouders

Ouders

Oudercontact is onlosmakelijk verbonden met ons onderwijs. Dit contact draagt bij aan de schoolontwikkeling van de kinderen. We betrekken ouders bij de ontwikkeling van hun kind en dragen er zorg voor dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Behalve de vaste contactmomenten als oudergesprekken en informatie-avonden roepen we ouders op zich vooral te melden als ze met vragen zitten of iets kwijt willen over de thuissituatie van het kind. Juist zo kan onderwijs en opvoeding op elkaar afgestemd worden, met als doel het kind zich veilig te laten voelen. Een voorwaarde voor optimaal leren.

Ouders zijn op Tangram niet alleen betrokken bij het onderwijs voor hun kind. Ouders zijn een essentieel onderdeel van onze schoolgemeenschap: ze fungeren als hulpouders bij onderwijsactiviteiten, denken mee over allerlei praktische zaken, maar initiëren en ontplooien ook activiteiten, die passen bij ons onderwijsconcept. Verder is hun algemene inbreng om Tangram te laten zijn wat het is van zeer grote waarde.