Zorg

Zorg voor kinderen

Elk kind is uniek en mag in de groep leren op zijn of haar eigen niveau, binnen de mogelijkheden van de school. Het is de taak van de school om het onderwijsaanbod zoveel mogelijk aan te passen aan de ontwikkeling van het kind en deze te stimuleren.

Zorg voor kinderen impliceert zorg op alle niveaus. De term ‘zorg’ kan ten onrechte de suggestie wekken dat deze route alleen voor zorgleerlingen zou gelden, die leerlingen waarover we zorgen hebben vanwege een zorgelijke ontwikkeling. Dit is geenszins het geval. Het doel is juist goed onderwijs te realiseren dat zoveel mogelijk afgestemd is op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Het gaat dus om leerlingen die zich naar verwachting ontwikkelen én om hen die extra begeleiding nodig hebben omdat ze zich anders, langzamer of juist sneller ontwikkelen.