Overblijven

Op Tangram hanteren we een continurooster en gaan kinderen tussen de middag dus niet naar huis.

Tussen 11.45 en 12.45 uur wordt in de groep gegeten, onder begeleiding van de eigen groepsleerkracht. Vervolgens gaan de kinderen een half uurtje naar buiten. Een deel van de leerkrachten heeft dan pauze, een ander deel zal bij de buitenspelende kinderen zijn. Ook zal een 3- of 4-tal vrijwilligers aansluiten om toezicht te houden en spelletjes te spelen.

De vrijwilligers krijgen een kleine vergoeding, waardoor we aan de alle ouders een bijdrage vragen voor de TSO. Voor de leerlingen van groep 1 t/m 3 €30,- en groep 4 t/m 8 €40,- op jaarbasis.

Kirsten Magermans is de coördinator van de TSO.

tso.tangram@kom-leren.nl