TOP

TOP(ouders)

TOP staat voor Tangram Ouder Pool en is er voor school én voor de ouders.

Zo pikt TOP signalen op van ouders over wat er speelt in en rondom de school: wat gaat goed, wat kan beter? Ook bevordert ze het contact en de samenwerking tussen ouders en leerkrachten, met als doel samen een zo goed mogelijk leerklimaat te creëren voor onze ‘Tangram-kinderen’.

Verder fungeert TOP als klankbord voor schoolleiding en Medezeggenschapsraad (MR), organiseert ze jaarlijks een ledenvergadering cq. thema-avond en houdt ze zich bezig met PR en de uitstraling van Tangram. Ook geeft TOP concrete suggesties aan de schoolleiding over meer praktische zaken als pestbeleid, veilig vervoer tijdens excursies, hygiëne, luizenbeleid en overblijven.

De andere hoofdtaak van TOP is het organiseren van jaarlijks terugkerende feesten en activiteiten. De topper waar ‘ontmoeting tussen kinderen-ouders-leerkrachten centraal staat’ is het Tangramfestival. Daarnaast zijn er natuurlijk de viering van Sinterklaas, Kerst en Carnaval. Ook ondersteunt TOP de kampinkopen, de sportdag en de eindmusical van groep 8.

Wil je graag aansluiten bij TOP of meer informatie? Neem contact op via ov.tangram@kom-leren.nl