Vertrouwenspersoon

Contact- en vertrouwenspersoon

De contactpersoon is voor iedereen die betrokken is bij de school het eerste aanspreekpunt met betrekking tot klachten over de schoolsituatie. Bijvoorbeeld over pedagogisch klimaat, begeleiding van leerlingen, toepassing van een strafmaatregel, (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, een medewerker die zijn handen niet thuis kan houden, enzovoorts.

Bij de behandeling van een klacht zet de contactpersoon een vaste procedure in werking. Zij controleert en bewaakt of een klacht volgens de procedure juist wordt behandeld en kan bemiddelen tussen de ouder en de school.

In onze school zijn Clémence Broers en Fabiënne Aarts de contactpersonen.

Stichting kom Leren beschikt over één onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure.

Meer info omtrent procedure klachten en vertrouwenspersoon is te lezen in de schoolgids (bijlage 5).