Visie

Visie en missie

Totale ontwikkeling

Elk kind is uniek en krijgt de ruimte om zich zo goed mogelijk te ontplooien. Een brede ontwikkeling staat voorop. Naast de cognitieve ontwikkeling worden ook vaardigheden ontwikkeld op het gebied van de creatieve, de sociale, de emotionele, de culturele en de lichamelijke vorming.

Alles vanuit betekenis en zingeving

Voor het kind moet het onderwijs zinvol zijn en zin hebben. Het is belangrijk dat kinderen inzicht verwerven en verbanden zien in de dingen die zij om zich heen ervaren. Vanuit de betekenis en de betrokkenheid ontstaat de motivatie om te leren en te onthouden.

Nieuwe mogelijkheden en kansen benutten

Voor het kind is het belangrijk dat we blijven op zoek blijven naar vernieuwingen en verbeteringen die ons onderwijs ten goede komen.

Goed met elkaar omgaan

Transparantie en openheid liggen aan de basis van een goed contact met ouders, collega’s en kinderen. Gesprek, overleg, dialoog, debat en feedback zijn dan van wezenlijk belang. Elk kind en elke volwassene heeft een bijdrage in het goed met elkaar omgaan. Hierin hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Realistisch, ontdekkend en ervarend leren

Elk kind wil van nature zelf ontdekken. Kinderen hebben ruimte nodig om vanuit het zelf ontdekken, leerervaringen op te doen. De actualiteit staat daarbij centraal. Kinderen hebben hun eigen toekomst.

Alleen kun je veel en samen zoveel meer

Elk kind is uniek en maakt deel uit van een groep. De kracht van ons onderwijs moet zijn dat we van elkaar leren, dat we samen leren en van anderen leren.

Meerdere manieren om te leren

Kinderen denken en leren op vele verschillende manieren. Aan ons als basisschool de taak om te ontdekken welke manieren het beste bij kinderen passen zodat zij tot optimale leerprestaties komen.

Wij willen vooral de nadruk leggen op datgene wat kinderen wel kunnen en niet op wat ze niet kunnen.