Aanmelden nieuwe leerling

Een school kiezen voor je kind is geen gemakkelijke keuze. Een belangrijk moment dat van invloed is op de toekomst van je zoon of dochter.

De afgelopen jaren is het leerlingenaantal op Tangram sterk gestegen. Aan de ene kant een heel mooi compliment: ouders en kinderen komen graag naar onze school! Maar als we de school willen blijven zijn die we beloven te zijn, kunnen we niet groter en groter worden. Daarom hebben we een aantal jaren gewerkt met een beperkt aannamebeleid voor nieuwe kleuters (groep 1).
Inmiddels zien we dat het leerlingenaantal stabiliseert en hebben we besloten het beperkt aannamebeleid met ingang van 01-01-2024 te laten vervallen.  
Voor de andere groepen geldt dat we per schooljaar kijken of er ruimte is voor zij-instroom. Daarbij kijken we naar de groepsgroote, de mate van zorg in de desbetreffende groep en de zorgbehoefte van de desbetreffende leerling. Voor meer informatie over mogelijke aanmelding in groep 3 t/m 8 kun je contact opnemen met s.roomberg@komleren.nl (directeur)

Heb je een zoon of dochter geboren in 2021, dan nodigen we je van harte uit om langs te komen op onze school en zo te ervaren wat wij als Tangram te bieden hebben. In een vrijblijvend gesprek en een rondleiding door ons en onze kinderen proberen we jullie een zo goed mogelijk beeld van onze school te geven. Klik hier om te zien wanneer de inloopochtenden zijn gepland.

Indien je graag een kijkje komt nemen als de school in bedrijf is, kun je een afspraak maken met Suzanne. Stuur haar een mail om een afspraak te maken.

Aanmelden kan vanaf het moment dat het kind 3 jaar is geworden, via het aanmeldingsformulier dat je kunt aanvragen via Suzanne.

Bij aanmelding gaan we ervan uit dat je de visie van onze school onderschrijft.

Als een kind de overstap maakt van een andere school, nemen wij altijd eerst contact op met de school van herkomst. Pas daarna vindt eventuele inschrijving plaats.

Voorafgaand aan de vierde verjaardag mogen de nieuwe kinderen drie ochtenden komen wennen. De nieuwe groepsleerkracht neemt daarvoor contact op. Je krijgt dan tevens een informatiebrief met daarin belangrijke dingen om te weten voordat het kind gaat starten. Ongeveer drie weken na de start volgt een kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht.

Als het kind tijdens of kort na de zomervakantie vier wordt, dan wordt het uitgenodigd voor de wisselochtend en komen de drie wenmomenten te vervallen. Tijdens deze wisselochtend gaan alle kinderen naar de groep en leerkracht van het jaar daarop.