Personeelsgeleding

De personeelsgeleding stelt zich voor

Wij, Iris Schoenmakers (IB onderbouw), Inge van Hees (leerkracht groep 6B), Joli Rassin (leerkracht groep 1/2B) enBrechtje Ramaekers (leerkracht groep 1/2D) zitten namens de personeelsgeleding binnen de MR.

Zitting nemen in de MR is een van de schooltaken die een leerkracht naast het lesgeven kan vervullen. Iris en Joli zijn al heel wat jaren actief binnen de MR, Inge en Brechtje zijn vrij recent aangeschoven.

Wij vinden het interessant en belangrijk om betrokken te zijn bij beleidsmatige procedures. We denken graag actief mee over zaken m.b.t. visie, inhoud en vorm. Tijdens de vergaderingen proberen we zoveel mogelijk in gesprek te gaan met de oudergeleding om op die manier de verbinding te leggen tussen ouders en school.