Vervanging

Vervanging bij ziekte of afwezigheid

Als een leerkracht uitvalt door bijvoorbeeld ziekte wordt er vervanging geregeld.

Het streven is altijd een bekend gezicht aan te trekken. Het kan echter gebeuren dat er nieuwe of wisselende personen voor een groep komen te staan of dat het zelfs helemaal niet lukt om een vervanger te vinden. In dat geval zullen we intern schuiven en zal de IB-er, adjunct of directeur voor de klas gaan staan. Indien ook interne vervanging niet mogelijk is worden kinderen verdeeld over de groepen.

In het uiterste geval overwegen we kinderen naar huis te sturen. Dit zal zich pas voordoen nadat we ouders vooraf hebben geïnformeerd.

De vervangende leerkracht wordt altijd opgevangen door een collega. Aan de hand van de klassenmap wordt samen de dag- of weekplanning besproken.

Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht zal er gezocht worden naar een vaste vervanger voor de gehele periode, waardoor de continuïteit en rust zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.