Meer- en hoogbegaafdheid

Extra uitdaging, verrijking of verdieping

Er zijn kinderen bij wie het leren als vanzelf lijkt te gaan. In de dagelijkse reken- en taallessen wordt extra uitdaging, verrijking of verdieping aangeboden vanuit de methode en zijn de instructies aangepast op de leerbehoefte van het kind.

Daarnaast werken deze kinderen onder begeleiding van de specialist MBHB met Acadin.