Signaleren en toetsen

Wij streven ernaar bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen zo vroeg mogelijk te signaleren. Dit doen we door middel van observaties, gesprekken en toetsen. Daarbij kijken we naar zowel de cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling.

We gebruiken methodegebonden toetsen en observatielijsten. Daarnaast volgen we kinderen met het leerlingvolgsysteem van Cito (groep 2 t/m 8). De toetsen brengen duidelijk in beeld hoe de ontwikkeling van kinderen verloopt in vergelijking met zichzelf en andere kinderen in Nederland.

De resultaten worden op leerling-, groeps- en schoolniveau geanalyseerd en besproken.

De eigen resultaten van kinderen zijn opgenomen in het verslagboekje en worden tijdens het oudergesprek besproken.